12 månaders kostnadsfri garanti

Mobidora har 12 månaders garanti på alla våra telefoner som säljs. Garantin räknas från inköpsdagen eller när du mottagit varan (gäller inom Sverige). När du har mottagit din produkt och inte är nöjd, meddela oss det inom 3 dagar. Du som köpare asnvarar för att gå igenom våra garantivillkor innan produkten börjar användas. Nedan kan du läsa om vilka villkor som omfattas i vår garanti:

  • Gratis undersökning av skador
  • Snabb felsökning och kontroll efter att produkten mottagits
  • Gratis byte till en likvärdig produkt om vi inte kan åtgärda felet

Om fel orskas av kund kan vi inte ansvara för skadorna. Det här gäller vid fall där telefonen har skadats eller om behandlingen/användandet av telefonen inte motsvarar normalt användande.

Vid fall där tillgången av reservdelar är begränsad eller orimligt dyr, eller på annat sätt olönsamt kommer den skadade telefonen att ersättas med en motsvarande produkt. Mobidora kan även komma överens med kunden om en prissänktning eller hävning av köpet om det är olönsamt att reparera den skadade produkten.